Hakkımızda


Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklarla paylaşmak amacıyla Türkiye’de ve uluslararası piyasada 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Gürsoy Grup Restorasyon, koruma ve onarma sektörünün lider kuruluşları arasında yer almaktadır.

Onarım-Koruma

Tarihi yapıların restore edilmesindeki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Bunu yaparken bilimselliği temel alarak, uluslararası tüzük ve ilkelerin gösterdiği metotları ve bağlı yaklaşımları benimsemeyi ilke edindik.

Biliyoruz ki anıt eserler, tanıklık ettiği tarihin ve içinde bulunduğu ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir yapıyı restore ederek yalnızca şehre yeniden kazandırmış olmuyor, bu sayede toplumsal belleği de canlı tutuyor ve besliyoruz. 

Restorasyon tüm safhalarıyla uzmanlık gerektiren bir iştir. Bunun bilinciyle alanında uzman ve deneyimli ekibimiz, bir onarımın temel olarak aldığı özgün malzemeleri kullanarak ve güvenilir belgelere bağlı kalarak çalışmaktadır. Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, koruma ve inşa için bilimsel verilerle geçerliliği saptanmış çağdaş teknikler kullanmak üzere, bilim kurullarına ve akademisyen görüşlerine başvurmaktayız.

Yeniden fonksiyonlandırma 

Eski eserlerin korunmasındaki temel tutum, korumanın kalıcı olması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu nedenle bir eseri restore ederken, yapının yaşayan ve içinde yaşanan mekânlar haline gelmesi için çabalıyoruz. Yapıların kimliklerini kaybetmeden gelecek nesillere ulaşmasının en önemli koşulunun, teknolojik olanakları yapının tarihsel kimliğini bozmadan adapte etmekten ve yeniden fonksiyonlandırmayı başarmaktan geçtiğini düşünüyoruz.


Müze teşhir-tanzim proje ve uygulamaları

Gürsoy Grup Restorasyon olarak, müzelerin önemli bir toplumsal iletişim aracı olduğu inancı ve bilinciyle çalışıyoruz. Ortak belleğimizin ve kültürel mirasımızın yalnızca geçmişe ait bir değer olarak görülmemesi, bugünün dinamizmiyle kültürel hayatımızın bir parçası olması üzerine projeler üretiyoruz. Günümüz dünya müzeciliğinin kavramsal ve teknik gelişimlerini takip ederek, kültürel aidiyetin güçlenmesi, etkileşimsellik ve erişilebilirlik kavramları doğrultusunda çalışıyoruz.


Yeni cami projeleri

Uzun yıllardır yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarının yanı sıra günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda, çağımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap veren, geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek farklı fonksiyonları işlevlendiren yeni cami kompleksleri inşa etmenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bu yeni camiler, şehir siluetine katacağı değer ile 21. Yüzyıl Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alacaktır.


Amaç ; Kültür ve medeniyetimizin bize emanet ettiği mimari mirasa sahip çıkarak, bu mirasın yaşayan ve yaşanan mekanlar haline gelmesini sağlamak.

Hedef ; Doğanın ve tarihin bir parçası olduğumuzu her daim hatırlayan mutlu çalışanlar ile markamızı ileriye taşımak