MEKTEB-İ TIBBIYE-İ ŞAHANE

Mekteb-i Tıbbiye-i Adlîye-i Şahane olarak anılan yapı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk modern tıp mektebidir. Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye binasının inşaatı 11 Şubat 1895 tarihinde başlamıştır ve Sultan II. Abdülhamit’in doğum günü olan 6 Kasım 1903 yılında bina hizmete açılmıştır. 1933 yılına kadar Tıp Fakültesi olarak kullanılan bina, daha sonra 1983 yılına kadar 50 yıllık süre boyunca Haydarpaşa Lisesi olarak kullanılmıştır. 1983 yılında Marmara Üniversitesi bünyesine katılmış, 2015 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne verilmiştir.

Binanın mimari tasarımı, dönemin önde gelen mimarlarından Alexandre Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya aittir. Yaklaşık 80.000 m2 büyüklüğünde bir arsa üzerine inşa edilen yapı, 80 x 140 metre boyutlarında bir iç avluyu çevreleyen plan kuruluşuyla geç dönem kışlalarının tasarım anlayışını yansıtır. Kesme taştan inşa edilen yapıda taşların Hereke ve Bilecik’teki ocaklardan özel olarak çıkarıldığı, bazı taşların da İtalya’dan getirildiği söylenmektedir. Binada kullanılan metal strüktür parçaları Belçika’da imal edilmiş, harçlar için Marsilya’dan getirilen en iyi su kireci kullanılmış, metal çerçeveli pencereler ise Viyana’da hazırlanmıştır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı ile ilgili araştırma ve analizler yapılmıştır. Arşivlerde yer alan belgeler incelenerek, günümüze ulaşmamış çatı ve cephe detaylarına ulaşılmıştır. Yapının içinde muhdes kısımların sökümü ve araştırma raspaları, cephelerde kumlama çalışmaları devam etmektedir. Yapı, tüm restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandığında Sağlım Bilimleri Üniversitesi Yerleşkesi olarak faaliyete geçecektir.


 • Yer:
  Üsküdar / İstanbul
 • Tarih:
  2016 - 2019
 • İdare - İşveren:
  TC Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü - Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Kategori:
  Eğitim Yapıları