ŞEYH ŞABANI VELİ CAMİ

Şeyh Şabanı Veli Külliyesi dahilinde bulunan Şeyh Şabanı Veli Cami, Kastamonu İli Merkezi’nde yer almaktadır. 15. yüzyıl sonu-16. Yüzyıl başlarında doğan ve Kastamonu’da yaşayan Şeyh Şaban Veli, Kastamonu’da kendinden önce Halvetiliğin temsilcisi olan Seyyid Ahmed Sünneti tarafından 1490 yılından önce inşa edilen mescidi kullanmıştır. Mescid, 1580 yılında Sultan III. Murat’ın mürşidi Şucaeddin Efendi tarafından genişletilerek, bugünkü Şeyh Şabanı Veli Cami haline getirilmiştir. Cami, en kapsamlı onarımını 1778 yılında geçirmiş, daha sonra harap hale gelen yapı 1870 yılında yıktırılarak yeniden inşa edilmiştir. Yeniden inşasının ardından 1885 ve 1894 yıllarında onarımdan geçmiştir. Caminin son kapsamlı onarımı 1940’lı yıllarda yapılmıştır. Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri hazırlanarak, kurul onayı alınmış ve bu doğrultuda restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Devam etmekte olan restorasyonda yapı muhdes eklerinden arındırılmakta, özgün olan bölümlerin restorasyonuna devam edilmektedir. Restorasyon kapsamında oldukça nitelikli olan minber ve kürsünün konservasyonu yapılacak, çatı ve minare onarılacaktır.


 • Yer:
  Merkez /Kastamonu
 • Tarih:
  2021 -
 • İdare - İşveren:
  Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 • Kategori:
  Dini Yapılar