TOPKAPI SARAYI HAREM YAPILARI

Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden sonra, 1460 yıllarında yapımına başlanan ve 1478 yılında tamamlanan Topkapı Sarayı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. 16. yüzyılın son çeyreğinde Harem’in Yeni Saray’a (Topkapı Sarayı) taşınmasından sonra, Harem bölümü yeniden düzenlenmiş, hemen her dönem inşa faaliyetlerine sahne olmuştur. Sarayın Haliç’e bakan kanadı, Haremin giderek kalabalıklaşması ve kurumsallaşması ile giderek genişlemiştir. Harem’in mimarisi köklü değişikliklere uğramış, depremler ve yangınlardan zarar gören kısımlar yeniden inşa edilmiş, hemen her padişah döneminde birtakım yenilemeler ve ek yapılar ile Harem yüzyıllar içerisinde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.
Dikdörtgen biçimli bir taşlığın etrafında sıralanan mekanlardan oluşan bu kompleks, Harem Alt Yapısı’nda bulunan kargir bodrum kat ve bu katın Kuzeybatı cephesine birleşik olarak inşa edilen beşik tonozlar ile örtülü almaşık örgü ayaklar üzerine oturtulmuştur. Üstyapıda; III. Selim Odası, I. Abdülhamid Odası, bu odanın üzerinde yer alan III. Selim Dua Odası, Mihrişah Sultan Dairesi, taşlığın Güneybatı kanadına inşa edilen ve Harem’den III. Osman Köşkü’ne doğrudan bağlantıyı sağlayan koridor ve III. Osman Köşkü ahşap karkas yapım tekniği ile inşa edilmiştir.
Restorasyon çalışmaları kapsamında, sahada araştırma ve analiz çalışmalarına başlanmıştır. Aynı zamanda yapı ile ilgili arşiv taramaları yapılmaktadır. Yapı, tüm restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandığında müze olarak faaliyetine devam edecektir.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, sahada araştırma raspaları, analiz çalışmaları ve yapı ile ilgili arşiv taramaları yapılmaktadır. İş kapsamında; sedef işleri, altın varak işleri, ahşap oyma, bezeme ve kalemişleri yer almaktadır. Yapı, tüm restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandığında müze olarak faaliyetine devam edecektir.

 • Yer:
  Fatih / İstanbul
 • Tarih:
  2018 - 2020
 • İdare - İşveren:
  TC Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
 • Kategori:
  Müzeler-Kültürel Yapılar